Pysy ajassa!

Globalisaatio ja teknologian kehitys vaikuttavat jo lähes jokaisen työntekijän arkeen. Työelämässä on meneillään pysyvä muutostila, joka edellyttää jatkuvaa uuden opettelemista. Aikoinaan hankittu tutkinto ei enää riitä, vaan osaamista on päivitettävä läpi työuran.

Henkilöstön osaaminen on yksi yrityksen tärkeimmistä menestystekijöistä. Panostamalla työntekijöiden koulutukseen yritys varmistaa pysyvänsä kehityksen kärjessä. Tulokset näkyvät asiakkaiden kasvaneena tyytyväisyytenä.

Koulutus tuo myös erilaista näkökulmaa ennestään tuttuun tekemiseen. Tuore osaaminen saa kokeneenkin työntekijän haastamaan vakiintuneet toimintatavat ja ideoimaan uutta. Samalla koulutus lisää henkilöstön motivaatiota sekä kiinnostusta omaa työtä ja alan kehitystä kohtaan.

Täsmäapua ja pitkäkestoisia valmennuksia

Tarjoamme sekä valmiiksi suunniteltuja että organisaatiosi tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Ne voivat vaihdella aina muutaman tunnin kurssista pitkäkestoiseen valmennukseen.  

Takaamme, että koulutuksemme ovat aina työelämälähtöisiä.
Niiden painopiste on käytännön työelämässä, joten kurssilla opittu on helppo siirtää omaan työhön.

Kouluttajamme tuntevat sekä alan viimeisimmän kehityksen että työelämän tarpeet.

Olemme opettamisen ammattilaisia.
Kehittämämme innovaatiopedagogiikka pohjautuu ajatukseen teorian ja käytännön osaamisen yhdistämisestä. Samalla se kannustaa oppijaa kokeilunhaluiseen ja yrittäjämäiseen ajatteluun.

Master-tason osaajaksi - koulutusvaihtoehtona YAMK

Myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on erinomainen tapa syventää osaamista. Koska opiskelu on työelämälähtöistä, hyödyttää se myös työnantajaa. Opintoihin liittyvät kehittämistehtävät tehdään yleensä omalle työpaikalle, joten niiden tulokset on helppo ottaa yrityksessä käyttöön. YAMK-tutkinnoissa on lähiopetusta yleensä noin kerran kuukaudessa, mistä syystä opiskelu sujuu hyvin myös työn ohessa.


Opiskelijayhteistyö

Onko organisaatiollasi tarve tuotteiden, palvelujen tai osaamisen kehittämiseen?
Meiltä saat lähes 10 000 opiskelijan osaamisen käyttöösi.

Opiskelijamme voivat tehdä projekteina esimerkiksi tuotekehitystä, selvityksiä tai kehittää organisaation toimintaa.
Laajempiin selvityksiin ja projekteihin meiltä löytyy opinnäytetyöntekijöitä.

Jos taas tarvitset tiimiisi lisää tekijöitä, osaavat ja kehittymishaluiset harjoittelijamme ovat ratkaisu.

5 syytä miksi opiskelijayhteistyö kannattaa

Opiskelija ehtii enemmän.
Harjoittelija tai kokonainen opiskelijaryhmä pystyy keskittymään projektitoimeksiantoon aivan eri tavalla kuin työkuorman kanssa jo valmiiksi painiskeleva työntekijä.

Alan viimeisin tieto käyttöösi.
Opiskelija on perillä alan viimeisimmistä trendeistä ja tutkimustuloksista.

Tee vaikutus tulevaisuuden työntekijöihin.
Yhteistyön aikana opiskelija tutustuu yritykseesi ja välittää siitä tietoa myös muille.

Siirrä omaa osaamista eteenpäin.
Tarjoamalla opiskelijalle mahdollisuuden oppia tekemällä todellisia työelämän toimeksiantoja, pääset myötävaikuttamaan hänen uransa ensiaskeliin.

Pienellä panoksella suuri tulos.
Opiskelijayhteistyön käynnistäminen sujuu helposti. Lisäksi opiskelijalla on koko yhteistyön ajan tukena ohjaaja Turun AMK:sta.

Tule mukaan!

Oletko kiinnostunut työelämäpalveluistamme?
Tilaa uutiskirjeemme, jossa kerromme ajankohtaisista aiheista ja alkavista koulutuksista. Täytä alle sähköpostiosoitteesi:Tulemme mielellämme paikan päälle keskustelemaan, miten voisimme tehdä yhteistyötä.